Quả trống đồng Ngọc Lũ hoa văn chìm đường kính 42cm

  • Tên sản phẩm: Trống đồng Ngọc Lũ hoa văn chìm đường kính 42cm
  • Kích thước: Đường kính 42cm
  • Chất liệu: Đồng đỏ thanh khiết
  • Sản phẩm bao gồm: Quả trống và đế gỗ, có thể lắp mặt kính bảo vệ tránh bụi và ẩm mốc.