Tượng đồng là một trong những sản phẩm được khá nhiều các cá nhân và gia đình sử dụng trong việc trang trí nội, ngoại thất hay trong các không gian thờ cúng. Tượng đồng danh nhân ngoài công năng trang trí còn có ý nghĩa to lớn để nhớ đến các vị doanh nhân có tài và giáo huấn con cái.