Tượng đồng được phân làm 3 dòng: tượng đồng phật, tượng đồng danh nhân, tượng đồng linh vật phong thủy. Quy trình đúc tượng đồng cơ bản giống nhau, quy cách chế tác tùy theo tượng nhỏ/ to mà có giải pháp thi công đúc đồng thuận lợi. Cùng tham khảo các mẫu tượng tại đây:

  1. Tượng Phật bằng đồng
  2. Tượng đồng doanh nhân
  3. Tượng đồng Linh vật
-15%

Linh vật phong thủy

Tượng Chuột dát vàng 9999

8.200.000  7.000.000 
-15%

Linh vật phong thủy

Tượng Dê dát vàng 9999

8.200.000  7.000.000 

Linh vật phong thủy

Tượng Hổ dát vàng 9999

21.500.000 
-17%
6.300.000  5.200.000 
-13%

Linh vật phong thủy

Tượng Hổ mạ vàng 24k mẫu 2

9.800.000  8.500.000 
-20%
11.900.000  9.500.000 
-19%

Linh vật phong thủy

Tượng Hổ thếp vàng cao 23cm

9.300.000  7.500.000 
-21%

Linh vật phong thủy

Tượng Hổ thếp vàng dài 28cm

7.600.000  6.000.000 
-15%

Linh vật phong thủy

Tượng Khỉ dát vàng 9999

8.200.000  7.000.000 
-15%

Linh vật phong thủy

Tượng Lợn dát vàng 9999

8.200.000  7.000.000 

Linh vật phong thủy

Tượng Mèo dát vàng 9999

7.500.000 
-19%
5.400.000  4.400.000 
-17%
7.000.000  5.800.000 
-13%

Quà tặng dát - mạ vàng

Tượng Bò Tài Chính mạ vàng 24k

15.500.000  13.500.000 
-17%
7.000.000  5.800.000 
-13%
22.500.000  19.500.000 

Tượng Phật bằng đồng

Tượng Phật bà quan âm dát vàng 9999

-12%
8.500.000  7.500.000 
-27%
3.000.000  2.200.000 
-16%
9.500.000  8.000.000 
-13%

Tượng đồng linh vật

Tượng trâu Phát Tài mạ vàng 24k

5.200.000  4.500.000