Tượng đồng được phân làm 3 dòng: tượng đồng phật, tượng đồng danh nhân, tượng đồng linh vật phong thủy. Quy trình đúc tượng đồng cơ bản giống nhau, quy cách chế tác tùy theo tượng nhỏ/ to mà có giải pháp thi công đúc đồng thuận lợi. Cùng tham khảo các mẫu tượng tại đây:

  1. Tượng Phật bằng đồng
  2. Tượng đồng doanh nhân
  3. Tượng đồng Linh vật
-14%

Linh vật phong thủy 12 con giáp

Tượng Chuột dát vàng 9999

8.700.000  7.500.000 
-15%

Linh vật phong thủy 12 con giáp

Tượng Dê dát vàng 9999

8.800.000  7.500.000 

Linh vật phong thủy 12 con giáp

Tượng Hổ dát vàng 9999

-17%

Linh vật phong thủy 12 con giáp

Tượng Hổ đứng cây tùng mạ vàng 24k

6.300.000  5.200.000 

Linh vật phong thủy 12 con giáp

Tượng Hổ mạ vàng 24k mẫu 2

Linh vật phong thủy 12 con giáp

Tượng Hổ Như Ý thếp vàng cao 21cm

Linh vật phong thủy 12 con giáp

Tượng Hổ thếp vàng cao 23cm

Linh vật phong thủy 12 con giáp

Tượng Hổ thếp vàng dài 28cm

-15%

Linh vật phong thủy 12 con giáp

Tượng Khỉ dát vàng 9999

8.800.000  7.500.000 
-14%

Linh vật phong thủy 12 con giáp

Tượng Lợn dát vàng 9999

8.700.000  7.500.000 
-14%

Linh vật phong thủy 12 con giáp

Tượng Mèo dát vàng 9999

8.700.000  7.500.000 

Quà tặng dát - mạ vàng

Tượng Bò Tài Chính mạ vàng 24k

Linh vật phong thủy 12 con giáp

Tượng ngựa chiến dát vàng 9999

Tượng Phật bằng đồng

Tượng Phật bà quan âm dát vàng 9999

-12%

Linh vật phong thủy 12 con giáp

Tượng Rắn phong thủy dát vàng 9999

8.500.000  7.500.000 

Linh vật phong thủy 12 con giáp

Tượng rồng mạ vàng 24k phong thủy

-11%

Linh vật phong thủy 12 con giáp

Tượng rồng phong thủy dát vàng 9999

9.500.000  8.500.000 

Tượng đồng linh vật

Tượng trâu Phát Tài mạ vàng 24k