Tượng đồng được phân làm 3 dòng: tượng đồng phật, tượng đồng danh nhân, tượng đồng linh vật phong thủy. Quy trình đúc tượng đồng cơ bản giống nhau, quy cách chế tác tùy theo tượng nhỏ/ to mà có giải pháp thi công đúc đồng thuận lợi. Cùng tham khảo các mẫu tượng tại đây:

  1. Tượng Phật bằng đồng
  2. Tượng đồng doanh nhân
  3. Tượng đồng Linh vật
-19%
5.400.000  4.400.000 
-17%
7.000.000  5.800.000 
-13%

Quà tặng dát - mạ vàng

Tượng Bò Tài Chính mạ vàng 24k

15.500.000  13.500.000 
-17%
7.000.000  5.800.000 
-16%
19.000.000  16.000.000 
-17%
7.200.000  6.000.000 
-12%
21.500.000  19.000.000 
-15%
20.500.000  17.500.000 
-19%

Tượng Phật bằng đồng

Tượng Phật bà quan âm dát vàng 9999

10.500.000  8.500.000 
-13%
6.800.000  5.950.000 
-27%
3.000.000  2.200.000 
-16%
9.500.000  8.000.000 
-20%
6.000.000  4.800.000 
-13%

Tượng đồng linh vật

Tượng trâu Phát Tài mạ vàng 24k

5.200.000  4.500.000 
-20%
1.200.000 3.100.000 
-20%
1.200.000 1.800.000 
-11%
28.500.000  25.500.000