Chùa Một Cột hiện nay là một phần của quần thể kiến trúc chùa Diên Hựu ngày xưa. Chùa nổi trên mặt hồ là nhờ vào một hệ thống những thanh gỗ tạo thành cấu trúc rắn chắc hỗ trợ, trông giống như một bông hoa sen mọc thẳng lên từ hồ. Chùa Một Cột là một trong những biểu tượng văn hóa của Thủ đô Hà Nội. Ngày nay, hình ảnh chùa được đưa vào các tác phẩm nghệ thuật giúp quảng bá hình ảnh văn hóa dân tộc.

2.800.000 4.800.000 
-19%

Chùa một cột

Mô hình chùa một cột

1.500.000 2.450.000 
-19%
800.000  650.000