Mặt trống đồng là sản phẩm được chế tác thủ công từ đồng. Bằng cách gò, chạm hoặc đúc. Ngày nay thú chơi mặt trống để trang trí ngày một nhiều, người chơi cũng sành sỏi hơn. Để phân biệt theo hoa văn mặt trống đồng được chia ra làm 2 dạng hoa văn:

  • Hoa văn chìm
  • Hoa văn nổi

Nếu chia theo quy cách chế tác thì chia mặt trống làm 3 loại, bao gồm:

  • Mặt trống đúc thủ công
  • Mặt trống ăn mòn
  • Mặt trống thúc tay

Còn nếu chia theo phiên bản mặt trống thì ta có thể rất nhiều các phiên bản khác nhau. Trong nền văn hóa đông sơn, một trong những mẫu mặt trống có hoa văn đẹp, sắc nét nhất là mặt trống đồng Ngọc Lũ.